Så här hittar du till oss på Antuna gård.

Från Stockholm: Kör E4 mot Uppsala kör av vid Upplands-Väsby. Sväng vänster i rondellen.
Kör ca 2 km, efter liten rondell kör 100m sväng sedan vänster mot Rotebro. Kör ca 300m sväng sedan in höger på liten grusväg mot Antuna. Följ vägen fram till gården. På höger sida ser ni ett litet stenhus. Där är det!

Från Uppsala: Kör E4 mot Stockholm kör av vid Upplands-Väsby. Sväng höger i rondellen. Sedan som ovan!

Från Enköping: Kör E18 mot Stockholm. Kör av vid Stäket, sväng höger mot Rotebro. Kör ca 3 km sväng sedan mot Upplands-Väsby kör ca 5 km. Passera Eds kyrka och kör ca 300m sväng sedan höger mot Rotebro. Kör ca 300m sväng sedan in på liten grusväg mot Antuna. Sedan som ovan!

Till huvudsidan